Trường hợp xin cấp sổ đỏ nhà đất bố mẹ để lại không tốn tiền sử dụng đất

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/03/2021
Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc về việc nhà đất bố mẹ để lại xin cấp sổ đỏ có mất tiền không? Nếu phải nộp thì mất tiền những khoản nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân được được cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đang sử dụng đất ổn định.

+ Có giấy tờ hợp pháp về thừa kế (nếu nhận thừa kế trước 1.7.2014 thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật - theo khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

+ Có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất sau đây:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15.10.1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15.10.1993.

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15.10.1993 được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15.10.1993.

Những trường hợp xin cấp sổ đỏ không mất tiền?
Những trường hợp xin cấp sổ đỏ không mất tiền?

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15.10.1993 theo quy định của Chính phủ.

Người xin cấp sổ đỏ nhà đất bố mẹ để lại cũng được miễn lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, người xin cấp sổ đỏ phải nộp lệ phí cấp sổ đỏ, mức thu do do HĐND từng tỉnh thành quy định nhưng thông thường dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp (một vài tỉnh thu 120.000 đồng/giấy/lần cấp).
 
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111