Trường hợp nào đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ vẫn được nhận bồi thường?

Ngày cập nhật: Thứ năm, 15/04/2021
Có duy nhất một trường hợp dù không đủ điều kiện cấp sổ đỏ vẫn được bồi thường.
Tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

"Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật này...".

Vậy, đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1.7.2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng (theo Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013) là trường hợp duy nhất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ vẫn được bồi thường về đất.
 
Duy nhất một trường hợp không có sổ đỏ vẫn được nhận tiền đền bù khi đất bị thu hồi.
Duy nhất một trường hợp không có sổ đỏ vẫn được nhận tiền đền bù khi đất bị thu hồi.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013, diện tích được bồi thường là diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Ví dụ, đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. Diện tích giao không quá 10 ha đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; 30 ha đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Hay giao đất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. Diện tích không quá 30 ha.
 
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111