Tổng nhu cầu vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của Nghệ An khoảng 500.000 tỷ

Ngày cập nhật: Thứ tư, 12/05/2021
ự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Nghệ An khoảng 500.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách nhà nước khoảng 45.000 tỷ đồng (chiếm 9%).
Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Chiều ngày 10/5, HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tại cuộc họp này, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 được giao 21.267,247 tỷ đồng. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn này đã bố trí được 20.056,088 tỷ đồng, đạt 94,31% KH trung hạn.

Bên cạnh đó, tại phiên họp, các đại biểu đã nghe phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương.

Theo đó, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 được xác định: Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; tập trung bố trí vốn để hoàn thành các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 – 2025 đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là “vốn mồi” để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác; tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong nước theo phương thức đối tác công – tư để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh...

Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 9,5 – 10,5% và phấn đấu cao hơn nhằm đóng góp vào việc thực hiện kế hoạch 5 năm của cả nước thì cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, đồng thời với thực hiện tái cơ cấu đầu tư gắn với tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư công, quản lý nguồn tài nguyên... Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 500.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách nhà nước khoảng 45.000 tỷ đồng (chiếm 9%).

Căn cứ thực tế nhu cầu bố trí vốn của các dự án và khả năng cân đối vốn, dự kiến phương án bố trí kế hoạch đầu tư công 2021 – 2025 cụ thể như sau: Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) là 10.031,4 tỷ đồng bố trí cho 3 công trình theo danh mục Bộ KH&ĐT là Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An), dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An) – đoạn từ điểm giao QL46 đến Tỉnh lộ 535, dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bố trí cho các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 5.811,4 tỷ đồng (193 công trình), trong đó thu hồi vốn ứng trước 416,8 tỷ đồng (24 công trình). Nguồn vốn nước ngoài bố trí số vốn 1.247,200 tỷ đồng cho 10 công trình. Ngân sách địa phương là 8.532,8 tỷ đồng bố trí cho 298 dự án.
 
Dự án đường ven biển Cửa Lò (Nghệ An).
Dự án đường ven biển Cửa Lò (Nghệ An).

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị nghiên cứu kỹ, làm rõ các lý do khách quan, chủ quan, đề xuất Trung ương cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương đã quá thời gian theo quy định, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả trong giai đoạn 2021 – 2025. Việc bố trí phân bổ nguôn vốn giữa các ngành, các địa phương cần đảm bảo sự phù hợp, công bằng giữa các vùng, miền, các ngành; kiểm soát chặt chẽ quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư trong quá trình thực hiện, chỉ điều chỉnh dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; thực hiện nghiêm việc xử lý các đơn vị còn tồn đọng chưa quyết toán...
 
Cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.
Cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Kết luận nội dung này, ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Trong đó, dự thảo cần bổ sung, giải trình thêm một số nội dung gồm: Dự án thuộc danh mục công trình khởi công mới có phù hợp nguyên tắc, tiêu chí quy định; phương án giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản 5 năm tới; tính khả thi của các dự án vốn đầu tư nguồn thu từ sử dụng đất; lý do các dự án kéo dài, một số dự án liên quan đến việc bố trí 50% số vốn đầu tư; tính khả thi của các dự án vốn đầu tư nguồn thu từ sử dụng đất...

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị lựa chọn thứ tự ưu tiên các dự án hợp lý, bố trí các dự án có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tế, tránh đầu tư dàn trải; cân đối bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nguồn ngân sách trung ương thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
 
Nguồn: Nghean24h.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111