Thành phố Vinh thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 1.926 tỷ đồng

Ngày cập nhật: Thứ năm, 15/09/2022
Theo báo cáo của thành phố Vinh, 9 tháng đầu năm thu ngân sách của thành phố ước đạt 1.926 tỷ đồng, đạt 92,9% kế hoạch tỉnh giao.
Số thu ngân sách trên mới chỉ đạt 59,7% KH thành phố giao năm 2022, giảm 1,9% so với cùng kỳ, trong đó: Thu thường xuyên: 959,55 tỷ đồng, đạt 93,6% KH tỉnh giao, 89,3% kế hoạch thành phố giao, giao, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Thu cấp quyền sử dụng đất: 967,15 tỷ đồng, đạt 92,1% kế hoạch tỉnh giao, bằng 45% KH thành phố giao và giảm 13,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu ngân sách thành phố giảm có một nguyên nhân là thị trường bất động sản chững lại, chờ đợi những động thái mới nên ảnh hưởng khá lớn đến số thu.

Tổng chi ngân sách 9 tháng ước đạt 1.156,6 tỷ đồng, đạt 71,2% kế hoạch tỉnh giao.

Thị trường bất động sản trầm lắng ảnh hưởng tới thu ngân sách của thành phố.
Thị trường bất động sản trầm lắng ảnh hưởng tới thu ngân sách của thành phố.

Lãnh đạo thành phố cho biết: 9 tháng qua, thành phố đã tập trung hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố đã hoàn thành 75/112 công trình dở dang trong kế hoạch đầu tư công 2022. Dự kiến giải ngân nguồn thành phố đạt 460,0 tỷ đồng/1.610,7 tỷ đồng, đạt 28,6%.

Thành phố cũng đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, dự kiến giải ngân nguồn tỉnh đạt 17,8 tỷ đồng kế hoạch điều chỉnh, đạt 20,3%. Bên cạnh đó, hoàn thành các công trình chống ngập úng: Trường Thi, khu vực Bắc đường Nguyễn Thái Học, tuyến mương nhằm kết nối hạ tầng kỹ thuật Hào Thành cổ,... Hoàn thành phê duyệt quyết toán ngân sách cho 130/130 đơn vị.

Thành phố Vinh đang mở rộng địa giới hành chính.
Thành phố Vinh đang mở rộng địa giới hành chính.

3 tháng còn lại của năm 2022, thành phố Vinh tập trung phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế đêm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt hơn nữa Kế hoạch số 18 ngày 13/01/2022 của UBND thành phố về hỗ trợ, kích hoạt phát triển kinh tế thành phố Vinh trong tình hình mới.

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, truy thu nợ đọng; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023./.

Nguồn: Baonghean.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111