Sở hữu trích lục bản đồ địa chính không phải giấy tờ chứng minh cấp sổ đỏ

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 26/03/2021
Trích lục bản đồ địa chính là giấy tờ chứa thông tin về thửa đất. Hộ gia đình, cá nhân nắm trích lục bản đồ địa chính có được cấp sổ đỏ không là câu hỏi được nhiều người đặt ra.
Trích lục bản đồ địa chính là gì?

Theo Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, trích lục bản đồ địa chính là giấy tờ chứa những thông tin về thửa đất. Nói cách khác, trích lục bản đồ địa chính là một hình thức cung cấp, xác thực thông tin thửa đất, bao gồm:

- Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất.

- Diện tích thửa đất.

- Mục đích sử dụng đất.

- Tên người sử dụng đất, địa chỉ thường trú.

- Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất.

- Bản vẽ thửa đất, gồm sơ đồ thửa đất và chiều dài cạnh thửa.

Sở hữu trích lục bản đồ địa chính có được cấp sổ đỏ không?

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định công việc của Văn phòng đăng ký đất đai khi đăng ký, cấp Giấy chứng nhận như sau:

“Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).”

Theo như quy định trên, trong một số trường hợp khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận) thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trích lục bản đồ địa chính để phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận như việc đối chiếu về diện tích, kích thước, ranh giới thửa đất…

Đồng nghĩa với việc, trích lục bản đồ địa chính không phải là giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nói cách khác, trích lục bản đồ địa chính không phải giấy tờ chứng minh điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.

Hộ gia đình, cá nhân chỉ được cấp Giấy chứng nhận khi có đầy đủ các điều kiện theo trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100 và Điều 101 Luật Đất đai 2013.
 
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111