Phải nộp những khoản tiền gì khi làm sổ đỏ?

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 26/03/2021
Có tối đa 5 loại chi phí mà người sử dụng đất phải nộp nếu muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Khoản chi phí lớn nhất phải nộp khi làm sổ đỏ là tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng phải nộp tiền này.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất là: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này........"

Có tối đa 5 loại phí phải nộp khi làm sổ đỏ.
Có tối đa 5 loại phí phải nộp khi làm sổ đỏ.

Căn cứ tính tiền sử dụng đất gồm: Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; giá đất tính thu tiền sử dụng đất...

- Lệ phí trước bạ: Số lệ phí phải nộp = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ (diện tích x 1m2 giá đất theo Bảng giá đất).

Ví dụ: Ông A được cấp sổ đỏ cho thửa đất có diện tích 100m2, giá đất theo Bảng giá đất là 10 triệu đồng.

Số lệ phí trước bạ ông A phải nộp là 5 triệu đồng [Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x (100m2 x 10 triệu đồng) = 5 triệu đồng].

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Các tỉnh thành thu không quá 100.000 đồng/giấy/lần cấp, trừ một vài tỉnh thu 120.000 đồng.

- Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu: Chỉ một vài tỉnh thu.

- Thuế sử dụng đất (nếu chưa nộp), nhưng trên thực tế ít người phải nộp khi cấp sổ đỏ vì hàng năm dù không có sổ đỏ thì người dân vẫn nộp thuế sử dụng đất.
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111