Phải làm thủ tục gì nếu muốn sang tên đất không có sổ đỏ?

Ngày cập nhật: Thứ năm, 01/04/2021
Một trong những điều kiện để sang tên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán, tặng, cho) là đất phải có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, trên thực tế, việc mua bán đất không sổ đỏ xảy ra phổ biến. Nếu người dân đã mua thì có cách nào để sang tên không hay phải trả lại đất?
Cách xử lý khi muốn sang tên đất không có sổ đỏ phụ thuộc vào thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Từ 01.7.2014 đến nay

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nếu có sổ đỏ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

Nếu các bên đã thực hiện chuyển nhượng trên thực tế (một bên giao đất, một bên trả tiền - dù việc chuyển nhượng này không có hiệu lực) thì xảy ra 02 trường hợp.

Trường hợp 1: Các bên hoặc một trong các bên không muốn chuyển nhượng nữa thì một bên trả lại đất và bên kia trả lại tiền, nếu có tranh chấp thì hòa giải hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Trường hợp 2: Nếu các bên vẫn muốn chuyển nhượng thì phải cấp Giấy chứng nhận cho chủ cũ nếu có đủ điều kiện cấp; sau khi có Giấy chứng nhận thì các bên thực hiện thủ tục sang tên theo quy định.

Chuyển nhượng trước ngày 01.7.2014

Đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất từ trước ngày 01.7.2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định thì người đang sử dụng đất được cấp sổ đỏ mới nếu có đủ điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục sang tên. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Nếu các bên chuyển nhượng trước ngày 01.7.2014 phải biết quy định sau:

- Chuyển nhượng trước ngày 01.01.2008: Chuyển nhượng vẫn hợp pháp dù không có giấy tờ về “quyền sử dụng đất” theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Nhận chuyển nhượng từ ngày 01.01.2008 đến trước ngày 01.7.2014: Chuyển nhượng chỉ hợp pháp nếu có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111