Nhà đất đang thế chấp có được sang tên sổ đỏ không?

Ngày cập nhật: Thứ ba, 23/03/2021
Nhà đất đang thế chấp vẫn có thể được sang tên sổ đỏ và được quy định rõ ở từng trường hợp cụ thể.
Nhà đất đang thế chấp vẫn có thể được sang tên

Việc sang tên khi nhà đất đang thế chấp được quy định rõ đối với từng trường hợp như sau:

- Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho nhà đất

Căn cứ vào Khoản 8 Điều 320 và Khoản 5 Điều 321 Bộ Luật Dân sự 2015, bên thế chấp không được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp bên nhận thế chấp đồng ý. Như vậy, không phải lúc nào ngân hàng cũng đồng ý cho chuyển nhượng, tặng cho nhà đất đang là tài sản thế chấp.

Trên thực tế, nếu ngân hàng đồng ý cho chuyển nhượng thì sẽ ký cam kết giữa 3 bên (bên thế chấp, bên mua và ngân hàng) nhằm chuyển nhượng nhà đất đang thế chấp. Trong đó ghi rõ quyền và nghĩa vụ của từng bên hoặc người muốn mua sẽ đưa tiền cho người thế chấp để thanh toán hết phần nghĩa vụ đối với ngân hàng.
 
Nhà đất đang thế chấp vẫn có thể sang tên sổ đỏ.
Nhà đất đang thế chấp vẫn có thể sang tên sổ đỏ.

- Trường hợp thừa kế nhà đất

Trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở đang thế chấp không còn thì người thừa kế sẽ nhận thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Theo Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013, trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất phải đăng ký biến động trong thời hạn không quá 30 ngày, tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất. Như vậy, khi nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng mà người thế chấp mất thì người nhận thừa kế vẫn được sang tên, đồng thời có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản do người đã mất để lại.

Thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhà đất đang thế chấp

- Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho nhà đất

Bước 1: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính

Bước 3: Đăng ký biến động

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi đăng ký biến động gồm:

+ Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK

+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho nhà đất có công chứng hoặc chứng thực

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Trường hợp thừa kế nhà đất

Bước 1: Khai nhận di sản thừa kế

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính

Bước 3: Đăng ký biến động.
 
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111