Người mua có quyền yêu cầu bồi thường nếu chủ đầu tư chậm giao nhà

Ngày cập nhật: Thứ hai, 31/05/2021
Người mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng cam kết trong hợp đồng.
Người mua có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường

Tại Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định rõ về quyền của người mua nhà, bao gồm:

- Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định.

- Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

- Các quyền khác trong hợp đồng.

Đồng thời, theo Điểm h Khoản 6 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, chủ đầu tư phải buộc hoàn trả kinh phí (nếu có yêu cầu), buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) khi chậm giao nhà theo hợp đồng.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 còn quy định về bảo lãnh trong bán nhà hình thành trong tương lai, cụ thể:

- Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua khi ký kết hợp đồng.

- Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trong trường hợp chủ đầu tư chậm giao nhà, người mua hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại. Bên cạnh đó, người mua còn có quyền yêu cầu bên bảo lãnh hoàn lại số tiền ứng trước.

Trường hợp chủ đầu tư chậm giao nhà, người mua hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Trường hợp chủ đầu tư chậm giao nhà, người mua hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Mức bồi thường thiệt hại

Theo Khoản 2 Điều 16 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, việc phạt và bồi thường thiệt hại do chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Theo đó, khi chủ #đầu_tư chậm bàn giao #nhà, người mua có quyền yêu cầu trực tiếp chủ đầu tư giao nhà, yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm theo mức các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng. Trường hợp, chủ đầu tư không thực hiện bồi thường thiệt hại, người mua có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có dự án chung cư.

Ngoài bồi thường thiệt hại cho người mua, theo Điểm c Khoản 3 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, #chủ_đầu_tư chậm bàn giao nhà còn bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 250-300 triệu đồng khi triển khai xây dựng dự án kinh doanh #bất_động_sản, #dự_án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111