Nghệ An sẽ thay thế, bổ sung nhiều chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 29/05/2021
Mục tiêu là xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư cho một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo được tính hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư, kinh doanh tại Nghệ An, thu hút được các dự án theo định hướng của tỉnh.
Ngày 4/8/2016, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 26/2016/NQ quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26, kết quả đạt được chưa cao; một số nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với thực tiễn thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ đó, chưa tạo được động lực thúc đẩy các nhà đầu tư đến với tỉnh.

Với mục tiêu thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn, UBND tỉnh đang xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh nhằm thay thế Nghị quyết 26.

Theo đó, so với #Nghị_quyết_26 thì dự thảo Nghị quyết mới đã bãi bỏ 4 chính sách, giữ nguyên 2 chính sách và thay thế 3 chính sách.

Một góc Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.
Một góc Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

4 chính sách đề nghị bãi bỏ gồm: Hỗ trợ quảng cáo, quảng bá, giới thiệu hình ảnh và hỗ trợ cung cấp thông tin, thủ tục đầu tư trong bước chuẩn bị đầu tư; Chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư; Chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các dự án nộp ngân sách địa phương trên 300 tỷ đồng/năm và Chính sách hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

2 chính sách đề nghị giữ nguyên là hỗ trợ đầu tư và kinh phí chuẩn bị đầu tư; hỗ trợ đầu tư đối với kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến KKT và KCN.

3 chính sách đề nghị sửa đổi là Chính sách hỗ trợ đào tạo lao động; Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án; Hỗ trợ san lấp mặt bằng. Đồng thời, dự thảo cũng đề nghị bổ sung chính sách mới là hỗ trợ về giá, đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết phải bổ sung quy định trình tự, thủ tục thực hiện chính sách theo hướng đơn giản, thuận lợi, phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế các chính sách cũng phải phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đặc biệt là điều kiện về nguồn lực thực hiện.

Các nhà đầu tư khi vào đầu tư trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo lao động một lần với mức 2 triệu đồng/lao động.

Một góc KCN WHA nằm trong Khu kinh tế Đông Nam.
Một góc KCN WHA nằm trong Khu kinh tế Đông Nam.

Theo nội dung dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An có dự án đáp ứng điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết này. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết này.

Các chính sách hỗ trợ chung gồm: Hỗ trợ đào tạo lao động với chi phí đào tạo 1 lần với mức 2.000.000 đồng/1 lao động. Hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư với chi phí không quá 200 triệu đồng/dự án kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án gồm đường giao thông và hệ thống thoát nước.

Đối với các dự án đầu tư, kinh doanh trong KKT Đông Nam và các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh thì sẽ được hỗ trợ về giá, đơn giá thuê đất, thuê mặt nước; hỗ trợ san lấp mặt bằng.

Đối với các dự án #đầu_tư ngoài KKT Đông Nam và ngoài các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh thì được hỗ trợ san lấp mặt bằng và hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến.

Theo quy định trình tự, thủ tục thực hiện chính sách thì thời gian từ khi nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư các công trình nộp hồ sơ hợp lệ cho Sở Tài chính đến khi được cấp kinh phí hỗ trợ đầu tư không quá 15 ngày.

Tại kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021, các thành viên UBND tỉnh đã nghe tờ trình và dự thảo Nghị quyết và thống nhất thông qua. Trên cơ sở này, UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, trước khi trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp sắp tới./.
 
Nguồn: Baonghean.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111