Nghệ An: Chấm dứt hoạt động dự án sau hơn 5 năm vẫn không triển khai

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 27/12/2020
Sau hơn 5 năm chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch, nhà đầu tư vẫn không triển khai gì thêm nên UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án.
Khu đất có nguồn gốc đất công

Ngày 22/08/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4063/QĐ-UBND về việc cho phép công ty TNHH Xây dựng thương mại Dung Hòa Hợp (có địa chỉ tại xóm 3, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương) khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái tổng hợp thương mại dịch vụ tại thị trấn Thanh Chương.
 
Khu đất nằm bên QL46 thị trấn Thanh Chương
Khu đất nằm bên QL46 thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương được giao cho Cty Dung Hòa Hợp khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái tổng hợp thương mại dịch vụ nhưng Cty này không triển khai.

Tiếp đó, ngày 12/02/2015 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 701/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái tổng hợp.

Tuy nhiên sau khi có các quyết định này, chủ đầu tư không tiến hành các bước thủ tục tiếp theo để khởi công, đưa dự án vào hoạt động mà sử dụng một số ki ốt bám mặt tiền QL46 kinh doanh, buôn bán.

 sử dụng các ki ốt bám đường QL46 để kinh doanh
Mặc dù không tiến hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai dự án nhưng Cty này lại sử dụng các ki ốt bám đường QL46 để kinh doanh nhiều năm qua.

Vào năm 2019, Dự án Khu du lịch sinh thái tổng hợp thương mại dịch vụ tại thị trấn Thanh Chương (gọi tắt là dự án Sinh thái tổng hợp) được đưa vào kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 5611/QĐ-UBND về việc “phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của một số dự án”, trong đó có dự án của Cty Dung Hòa Hợp – do ông Võ Văn Chất làm làm Giám đốc.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thanh Chương, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan xác định lại nguồn gốc khu đất (có phải là tài sản công hay không), báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.

Giao UBND huyện Thanh Chương kiểm tra trật tự xây dựng và có biện pháp xử lý sai phạm (nếu có), kiểm tra tình hình sử dụng khu đất, xử lý việc cắt một phần đất Dự án để xây dựng chùa Ngưu Tử.

Xác định thời gian công ty Dung Hòa Hợp bắt đầu sử dụng lô đất nói trên để tiến hành truy thu tiền thuê đất hàng năm.

Thu hồi sau hơn 5 năm không triển khai

Ngày 21/02/2020, Sở Tài chính có CV số 367 báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về việc xác định nguồn gốc khu đất của Cty Dung Hòa Hợp.

Theo đó, Sở Tài Chính đã dẫn lại ý kiến của Sở TNMT (tại CV số 548/STNMT-QLĐ ngày 12/02/2020) như sau: “Khu đất công ty TNHH Xây dựng thương mại Dung Hòa Hợp hiện nay đang sử dụng có nguồn gốc do Cty CP Cơ giới nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An quản lý.

Căn cứ kết luận thanh tra số 197/KL.UBND-KT ngày 16/06/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý và sử dụng đất của Cty CP Cơ giới nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (gọi tắt là Cty Cơ giới)… Sở TNMT đã tham mưu ủy ban tỉnh ban hành Quyết định số 4598/UBND-KT ngày 11/9/2009 thu hồi đất của Cty trên. Lí do thu hồi là Cty không sử dụng, không đăng ký sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước đối với thửa đất nêu trên.

…. tại điều 2, Quyết định này UBND tỉnh giao: Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND hướng xử lý về tài chính đối với các công trình trên đất hiện có tại thửa đất nêu trên, UBND huyện Thanh Chương quản lý diện tích đất đã thu hồi theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Sở Tài chính dẫn lại ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT (tại CV số 301/SNN-KHTC ngày 10/2/2020) xác định Cty Cơ giới Nghệ An là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm 2003, tỉ lệ vốn nhà nước: không có.

Từ ý kiến của các ban ngành, quá trình kiểm tra, thẩm định, Sở Tài chính kết luận: “Như vậy tại thời điểm thu hồi đất năm 2009, chủ sử dụng đất là Cty Cơ giới Nghệ An không có vốn nhà nước, do đó theo quy định tại khoản a, điều 1, Quyết định 09/2007/QĐ-TTg Luật quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước 2008 thì đất của Cty đang quản lý và sử dụng không phải là tài sản nhà nước.

Nhưng do thửa đất sau khi thu hồi được giao cho UBND huyện quản lý và cho đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh chưa cho thuê đất, giao đất nên theo quy định của Luật quản lý và sử dụng tài sản công 2017 khu đất trên lại trở thành tài sản công thuộc diện phải đấu giá khi cho chuyển quyền sử dụng đất.

Đồng thời, căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2, điều 68, Luật đất đai 2013, đất bị thu hồi do vi phạm Luật đất đai (điểm g, khoản 1, điều 64) được giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.

Do đó, Sở Tài chính kính đề nghị UBND tỉnh thu hồi lại các văn bản đầu tư liên quan đến khu đất hiện tại đang do công ty TNHH Dung Hòa Hợp và chùa Ngưu Tử (do UBND huyện tự ý cắt một phần cho nhà chùa quản lý, sử dụng). Nếu nhà đầu tư tiếp tục có nguyện vọng thực hiện dự án thì thực hiện mua đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Trên cơ sở báo cáo của các sở ngành, căn cứ các quy định pháp luật, ngày 03/11/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã ký Quyết định số 3894/QĐ.UBND về việc “chấm dứt hoạt động dự án và chấm dứt hiệu lực các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái tổng hợp thương mại dịch vụ tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương”.

Quyết định số 3894/QĐ.UBND tờ 1Quyết định số 3894/QĐ.UBND tờ số 2
Quyết định số 3894/QĐ.UBND về việc “chấm dứt hoạt động dự án và chấm dứt hiệu lực các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái tổng hợp thương mại dịch vụ tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương”.

Lí do chấm dứt: Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hơn 5 năm nhưng đến nay Chủ đầu tư không triển khai thủ tục để xây dựng công trình./.


Nguồn: Nghean24h.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111