Loạt dự án sắp được đầu tư tại Nghệ An

Ngày cập nhật: Thứ ba, 10/08/2021
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua danh mục dự án đầu tư gồm 46 dự án, với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng, trình Thường trực HĐND tỉnh này đưa vào chương trình kỳ họp dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư.
Theo danh mục được Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh Nghệ An vừa thẩm tra, trong tổng số 46 dự án đề đề xuất có 26 dự án lĩnh vực giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật; 5 dự án lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ; 8 dự án quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội; 7 dự án lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản.

Toàn cảnh TP. Vinh, Nghệ An.
Toàn cảnh TP. Vinh, Nghệ An.

Danh mục 46 dự án được đề xuất đầu tư cụ thể như sau:

A. Lĩnh vực giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật:

1, Dự án Cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, huyện Thanh Chương; dự kiến tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

2, Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 46 đi xã Ngọc Sơn với xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn và Quốc lộ 15; dự kiến có tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng.

3, Xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; dự kiến tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng.

4, Nâng cấp mở rộng một số tuyến đường trên địa bàn huyện Nam Đàn (tuyến huyện ĐH08 tuyến Cồn Bụt - Nam Lĩnh đoạn QL46C đến đường Vành đai phía Bắc; dự kiến tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng.

5, Dự án cầu Quỳnh Nghĩa tại Km6+00 trên tuyến đường tỉnh 537B, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; dự kiến tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng.

6, Xây dựng các tuyến đường trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (đường du lịch biển Quỳnh Nghĩa và đường vào khu Quảng trường và công viên trung tâm huyện); dự kiến tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

7, Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 48E đi xã Quỳnh Liên và đoạn các xã Quỳnh Trang - Quỳnh Tân; dự kiến tổng mức đầu tư 67 tỷ đồng.

8, Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa (giai đoạn 1); dự kiến tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

9, Xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò; dự kiến tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng.

10, Nâng cấp tuyến đường nối huyện Nghi Lộc với thị xã Cửa Lò (đoạn từ Quốc lộ 46 qua đường Chợ Sơn - Phúc Thọ đến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An); dự kiến tổng đầu tư 90 tỷ đồng.

11, Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông và công trình trên tuyến trên địa bàn huyện Tân Kỳ (tuyến Lạt – Làng Rào, Hương Sơn – Phú Sơn, Đồng Lau – Thung Mòn và cầu Khe Lồi và đường; dự kiến tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng.

12, Nâng cấp, cải tạo đường giao thông: Tuyến liên xã Diễn Yên, Diễn Hoàng, Diễn Hùng; Tuyến Quốc lộ 1A - Diễn Phong, huyện Diễn Châu; dự kiến tổng đầu tư 80 tỷ đồng.

13, Tuyến đường giao thông liên xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Phú; dự kiến tổng đầu tư 60 tỷ đồng.

14, Đường giao thông liên huyện từ bản Choọng - bản Bồn, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp đến xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ; dự kiến tổng đầu tư 70 tỷ đồng.

15, Nâng cấp đường giao thông vùng nguyên liệu cho dự án chế biến gỗ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; dự kiến tổng đầu tư 110 tỷ đồng.

16, Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu di tích lịch sử quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành; dự kiến tổng đầu tư 55 tỷ đồng.

17, Xây dựng tuyến đường giao thông phát triển du lịch thị xã Hoàng Mai (tuyến nối từ Quốc lộ 48D đi Trung tâm xã Quỳnh Trang - hồ Vực Mấu; Tuyến nối Quốc lộ 1A đi Khu di tích lịch sử Quốc gia hang Hỏa Tiễn); dự kiến tổng đầu tư 125 tỷ đồng.

18, Đường vành đai nối từ Quốc lộ 7C đến Quốc lộ 7 đoạn qua các xã Thịnh - Văn - Yên - Thị - Lưu - Đặng Sơn, huyện Đô Lương; dự kiến tổng đầu tư 74 tỷ đồng.

19, Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Tràng - Minh nối Quốc lộ 15A từ đền Quả Sơn đến Quốc lộ 7A tại vị trí đền Đức Hoàng, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; dự kiến tổng đầu tư 90 tỷ đồng.

20, Đường giao thông liên xã Nghĩa Đức đi Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng huyện Nghĩa Đàn; dự kiến tổng đầu tư 50 tỷ đồng.

21, Nâng cấp tuyến đường vào vùng nguyên liệu của dự án chăn nuôi bò sữa TH huyện Nghĩa Đàn; dự kiến tổng đầu tư 95 tỷ đồng.

22, Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Tương Dương (đường nội thị thị trấn Thạch Giám; đường giao thông từ bản Yên Tân đi bản Yên Hương, xã Yên Hòa; đường Xiềng Líp Xốp Kha, xã Yên Hòa; Cầu Văng Ống thuộc tuyến xã Yên Thắng đi xã Xiêng My; đường Huồi Sơn - Phà Lõm, xã Tam Hợp); dự kiến tổng đầu tư 60 tỷ đồng.

23, Đường giao thông liên xã từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn; dự kiến tổng đầu tư 250 tỷ đồng.

24, Tuyến đường du lịch ven lòng hồ chứa nước bản Mồng, huyện Quỳ Châu; dự kiến tổng đầu tư 80 tỷ đồng.

25, Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 534C đi cửa khẩu Vều (đoạn từ Km20+00 đến Km37+22), huyện Anh Sơn; dự kiến tổng đầu tư hơn 145 tỷ đồng.

26, Dự án xây dựng tuyến mương tiêu thoát nước dọc các đường: Lê nin, Trường Thi, thành phố Vinh; dự kiến tổng đầu tư 120 tỷ đồng.
 
Nhiều tuyến đường giao thông ở Nghệ An sẽ được nâng cấp, cải tạo trong thừi gian tới.
Nhiều tuyến đường giao thông ở Nghệ An sẽ được nâng cấp, cải tạo trong thừi gian tới.

B. Lĩnh vực nông nghiệp:

1, Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Chợ Cầu, trạm bơm Thọ Sơn thuộc hệ thống Thủy Lợi Nam; dự kiến tổng đầu tư 63 tỷ đồng.

2, Dự án xây dựng cống điều tiết kết hợp cầu giao thông vào vùng bãi sản xuất xã Long Xá và cải tạo, nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh tưới xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên; dự kiến tổng đầu tư 58 tỷ đồng.

3, Dự án xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn; dự kiến tổng đầu tư 53 tỷ đồng.

4, Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh tưới chính hồ chứa nước Vực Mấu; dự kiến tổng đầu tư 72 tỷ đồng.

5, Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước cho các xã Đông Sơn, Tràng Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Yên Sơn, Lạc Sơn và thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương; dự kiến tổng đầu tư 65 tỷ đồng.

6, Dự án xây dựng hồ chứa nước Bùng Bùng, xã Khánh Sơn và cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Thiên Nhẫn (đoạn từ xã Khánh Sơn đến xã Nam Kim), huyện Nam Đàn; dự kiến tổng đầu tư 55 tỷ đồng.

7, Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tây Bắc; dự kiến tổng đầu tư 56 tỷ đồng.

C. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ:

1, Xây dựng mới nhà khám bệnh và điều trị tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; dự kiến tổng đầu tư 253 tỷ đồng.

2, Xây dựng mới nhà điều trị và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền; dự kiến tổng đầu tư 39 tỷ đồng.

3, Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt Lào (phần mở rộng khu A); dự kiến tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.

4, Dự án Lâm viên Bàu Sen, thị xã Thái Hòa (giai đoạn 1); dự kiến tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.

5, Dự án đầu tư nâng cao năng lực đo lường và thử nghiệm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An; dự kiến tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.

D. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hoạt động các cơ quan, đơn vị:

1, Trụ sở làm việc Đội Cảnh sát chữa cháy & CNCH số 7 Phòng PC07 thuộc Công an tỉnh Nghệ An; dự kiến tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng.

2, Dự án trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND-UBND xã Yên Thắng, xã Xiêng My, xã Tam Hợp, xã Hữu Khuông, xã Nhôn Mai và xã Mai Sơn, huyện Tương Dương; dự kiến tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng.

3, Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND các xã: Na Loi, Na Ngoi, Keng Đu, Chiêu Lưu, Mường Típ; Mường Ải; Mường Lống (huyện Kỳ Sơn). Dự kiến tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng.

4, Dự án xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Anh Sơn; dự kiến tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng.

5, Dự án nhà làm việc, các công trình phụ trợ huyện ủy Kỳ Sơn và nhà các cơ quan trực thuộc huyện ủy; dự kiến tổng mức đầu tư 47 tỷ đồng.

6, Dự án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan HĐND và UBND huyện Hưng Nguyên; dự kiến tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng.

7, Dự án cấp điện Đồn Biên phòng Châu Khê/Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; dự kiến tổng đầu tư 38,5 tỷ đồng.

8, Đường giao thông từ bản Phà Kháo, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương đến cột mốc 390; dự kiến tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.
 
Nguồn: Nghean24h.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111