Không đổi sang sổ hồng có được mua bán, cho tặng nhà đất?

Ngày cập nhật: Thứ ba, 01/06/2021
Không đổi sang sổ hồng mới, cá nhân, hộ gia đình vẫn thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng...
Không đổi sang sổ hồng mới vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định những loại giấy chứng nhận cấp trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý.

Cụ thể "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 10.12.2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này".

Như vậy, không đổi sang sổ hồng mới vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Không đổi sang sổ hồng vẫn được chuyển nhượng, cho tặng nhà đất.
Không đổi sang sổ hồng vẫn được chuyển nhượng, cho tặng nhà đất.

Điều kiện cho tặng, chuyển nhượng...

Tuy nhiên, việc cho tặng, chuyển nhượng... trên vẫn phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Đối với bên chuyển nhượng, cho tặng phải có sổ đỏ, đất không tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất trong thời hạn sử dụng.

Đối với bên nhận chuyển nhượng, nhận tặng, phải đáp ứng các điều kiện:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

- Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

- Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.
 
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111