Khởi kiện tranh chấp đất đai phải nộp án phí bao nhiêu?

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 19/03/2021
Tùy thuộc vào giá trị quyền sử dụng đất đang có tranh chấp, mức án phí tranh chấp đất đai sẽ có sự khác nhau.
Ai phải nộp tạm ứng án phí?

- Nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí: Theo Khoản 1 Điều 25 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, khi nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai thì nguyên đơn phải nộp tạm ứng án phí sơ thẩm.

- Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm (trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận). Nói cách khác, nếu thắng kiện thì người bị kiện phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.

Khởi kiện tranh chấp đất đai phải nộp án phí bao nhiêu?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm được xác định như sau:

- Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án không xem xét giá trị, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất của ai thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch.

- Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án phải xác định giá trị của tài sản hoặc xác định quyền sở hữu quyền sử dụng đất theo phần thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp vụ án có giá ngạch đối với phần giá trị mà mình được hưởng.
Mức án phí cụ thể quy định tại danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 như sau:

Mức án phí phải nộp trong trường hợp khởi kiện tranh chấp đất đai.
Mức án phí phải nộp trong trường hợp khởi kiện tranh chấp đất đai.


 
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111