Đất xen kẹt có được cấp sổ đỏ và xây nhà?

Ngày cập nhật: Thứ năm, 08/04/2021
Theo quy định của pháp luật về đất đai, đất xen kẹt muốn được cấp sổ đỏ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định dưới đây của pháp luật.
Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại thành 3 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Dù pháp luật không quy định định nghĩa “đất xen kẹt”, nhưng khái niệm trên vẫn được người dân sử dụng, đặc biệt là khu vực đô thị, thành phố lớn.

Đất xen kẹt là cách gọi phổ biến của người dân, được hiểu nôm na là đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư (xen lẫn với đất ở) hoặc diện tích đất còn dư sau quy hoạch.

Điều kiện cấp sổ đỏ đất xen kẹt

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 Luật Đất đai 2013, đất xen kẹt có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu như đáp ứng các điều kiện sau:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1.7. 2004.

- Đất không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Đất được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Đất xen kẹt có được cấp sổ đỏ không là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Đất xen kẹt có được cấp sổ đỏ không là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Có được xây nhà trên đất xen kẹt không?

Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau: “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Như vậy, nếu đất xen kẹt không phải là đất ở thì không được phép xây dựng nhà ở. Khi không phải là đất ở nhưng muốn xây dựng nhà ở thì trước tiên phải xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Sau khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì hộ gia đình, cá nhân phải xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (nếu đất xen kẹt thuộc khu vực đô thị).

Tóm lại, nếu đủ điều kiện thì đất xen kẹt vẫn được cấp sổ đỏ theo quy định; chỉ được phép xây dựng nhà ở nếu là đất ở và phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công (đối với thửa đất thuộc khu vực đô thị).
 
Nguồn: Laodong.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111