Có được lập một kế hoạch chọn nhà thầu cho nhiều công trình?

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 04/06/2021
Công ty ông Bùi Quang Huy có 100% vốn Nhà nước. Hàng năm, công ty có công tác sửa chữa các công trình (giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng). Ông Huy hỏi, việc lập kế hoạch đấu thầu được thực hiện trong giai đoạn nào? Phải lập kế hoạch cho từng công trình hay lập chung cho các công trình?
Công trình giá trị bao nhiêu sẽ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (công ty có những sửa chữa nhỏ chỉ khoảng từ 50 triệu đồng trở lên không thuộc trường hợp gói thầu đặc biệt)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và theo quy mô gói thầu hợp lý.
 
Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 34 Luật Đấu thầu, một trong các căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là quyết định phê duyệt dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan.
Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 34 Luật Đấu thầu, một trong các căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là quyết định phê duyệt dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan.

Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Đấu thầu, gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Theo đó, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế (lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế, dự toán), xây dựng gói thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Gói thầu có thể bao gồm các hạng mục giống nhau thuộc nhiều công trình, dự án khác nhau. Việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.


Nguồn: Baochinhphu.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111