Cung cấp nhiều thông tin mới về thị trường bất động sản

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 02/07/2022
Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành nghị định 44, có hiệu lực thực hiện từ ngày 15/8 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.
Theo đó, kể từ ngày 15/8, hệ thống dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản sẽ cung cấp nhiều thông tin mới trong bộ cơ sở dữ liệu nhà ở và bất động sản (so với dữ liệu hiện tại thực hiện theo quy định năm 2015).

Trong đó bao gồm thông tin dư nợ tín dụng trong hoạt động kinh doanh bất động sản; phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản; thông tin dự án bất động sản đủ điều kiện giao dịch, tình hình giao dịch của dự án, chuyển nhượng qua sàn giao dịch, tình hình tồn kho, quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong kỳ...

Cung cấp nhiều thông tin mới về thị trường bất động sản
Cung cấp nhiều thông tin mới về thị trường bất động sản

Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, địa chỉ website https://www.batdongsan.xaydung.gov.vn và thực hiện theo các biểu mẫu quy định.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư dự án bất động sản cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản gồm: Thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo; dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng được thực hiện trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có); thông tin, dữ liệu về bất động sản đủ điều kiện giao dịch;…

Cũng theo nghị định, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức: Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp.

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.
 
Nguồn: Cafeland.vn
Copyright © 2020, NHADATTHANHVINH.COM.VN, . Ghi rõ nguồn khi post lại tin từ website này.
Zalo: 0842209111
Tel: 0842209111